Teater

Lørdag den 10. marts er der teaterforestilling i Sall Forsamlingshus.

Læs nærmere om det her HER

Lokalrådets fødselsdag og generalforsamling

Sall Lokalråd inviterer til fødselsdag og generalforsamling torsdag den 15 marts i forsamlingshuset.

Se indbydelsen HER

Sall Lokalråd

Generalforsamling Idrætsforeningen

Torsdag. 22 februar 2018, kl. 19:00. I Sall, ved klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkommende foreslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14.februar 2018 på haurumsallif@gmail.com.

Dagsorden jf. vedtægter.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af suppleanter
 6. Valg af revisorer
 7. Indkomne forslag

Generalforsamling Friplejehjemmet

Støtteforeningen Sall Friplejehjems Venner holder generalforsamling på plejehjemmet torsdag, den 22. februar 2018 kl. 19.00.

Generalforsamling i Sall Beboerforening

Torsdag den 1.februar 2018 kl. 19.00 I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall Dagsorden
 1. Valg af dirigent:
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent 2018.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af revisorer og 2 suppleanter: Revisor vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år.
 8. Valg af 2 revisorsuppleanter: Revisor suppleanter er på valg hvert år.
 9. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden Tove Hvid, tovehvid@gmail.com. Efter generalforsamlingen vil foreningen vil være vært ved et lille traktement. Beboerforening v/ formand Tove Barkman Hvid

HUSK at møde op og gør din indflydelse gældende