Generalforsamling Sall Vandværk

Sall Vandværk afholder ordinær generalforsamling på Frijsendal Friskole torsdag d. 30 marts kl. 20.00. Dagsorden ifølge vedtægterne Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden.

Generalforsamling Sall Beboerforening

Sall Beboerforening afholder generalforsamling torsdag den 2.februar kl. 19.00 i Sall Forsamlingshus. Dagsorden og indhold kan ses på foreningens hjemmeside: sallforsamlingshus.dk.

Generalforsamling støtteforeningen Sall Friplejehjems Venner

Støtteforeningen Sall Friplejehjems Venner afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 21. februar 2017 kl. 19.00 på Sall Friplejehjem med dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling lokalhistorisk forening

Lokalhistorisk forening for Haurum og Sall afholder den årlige generalforsamling torsdag den 26.1. kl. 19.30 på Frijsendal Friskole. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Sall er indstillet til Landsbyprisen 2017

LAG Randers Favrskov har indstillet Sall til Region Midtjyllands Landsbyprisen 2017 på baggrund af en indstilling, som Salls repræsentant i landsbyrådet i Favrskov Kommune, Heidi Qvistgaard Dalbjerg, har taget initiativ til at skrive.

I sin begrundelse for at sende indstillingen videre til regionsfinalen har LAG-koordinator Mette Risager blandt andet skrevet:

”Der er rigtig mange engagerede borgere i Sall – ikke kun ”Tordenskjolds Soldater”. De har formået at vende noget trist (nedlægning af skolen) til en god historie. Med udgangspunkt i deres udviklingsplan er der blevet sat rigtig mange skibe i søen. Specielt her i 2016 er der tydelige resultater af de mange anstrengelser. Ombygning af privatskolen, indvielse af friplejehjem, ny Bypark og meget mere. Der er flere spændende private fødevareprojekter ved Sall: Viktualia gårdbutikken som ligger midt i Sall og ikke mindst det kommende whisky destilleri ”Sall Whisky Destilleri” som også har planer om ”MusikDestilleriet”, som også vil bidrage til fællesskabet i hele byen. Derudover er Oles Gård er også et rigtig spændende projekt, med fokus på Økologi og bæredygtighed. Der bakkes rigtig meget op om lokale initiativer, fra borgere til erhvervsliv – og erhvervsliv til borgere. Det er typisk for Sall at alle er stolte af i hinanden og gerne løfter i flok.

Sall kan noget som ikke mange landsbyer kan. Sall har iværksat store imponerende initiativer bl.a. Friskole og Fri Plejehjem. Byens engagement har medvirket til en positiv historie og man mangler derfor ikke børn i den lokale vuggestue/børnehave. De gode levevilkår tiltrækker ressource stærke familier der etablerer deres erhverv i tilknytning til landsbyen. Sall arbejder målrettet med deres udviklingsplan, så der hele tiden er nye udviklingsmål.

Den lokale indstilling kan I læse her som pdf.