Skrev til glæde for andre i snart 70 år.

 

Thomine Sørensen, husmor og flittig skribent, kendt og værdsat i Sall, Hammel og det øvrige Midtjylland, blev 83 år og boede til det sidste sammen med sin mand Hans i huset, Tværfaldet 8, Hammel. ”Mine”, som hun altid kaldtes mellem sine mange venner og bekendte, var gennem næsten 70 år en flittig leverandør af artikler til blandt andre Midtjyllands Avis.

 

Mine Sørensen var født i Gjerning sogn og voksede op i egnen omkring Svostrup i Gudenådalen. Det var da også denne egn, som på mange områder kom til at præge hendes opvækst og senere hendes store interesse for det historiske stof.

 

Allerede som 14-årig var hun grebet af interessen for at nedfælde sin viden på tryk og leverede sine første bidrag til ”Silkeborg Avis”, som navnet var dengang. Det blev til langt over 60 års trofast ,samarbejde mellem Mine og Avisen, og samarbejdet ophørte først, da hun på grund af sygdom måtte tage afsked med skriveriet.

 

I 1934 blev Mine Sørensen gift med gårdejer Hans Peter Sørensen og sammen overtog de dennes slægtsgård »Vintersrninde« i Sall. De drev gården frem til 1977, da de afstod den til en søn for selv at bosætte sig i Hammel, hvor de hurtigt faldt godt til. I de mange år i Sall fik Mine Sørensens mange fortræffelige egenskaber rig lejlighed til at udfolde sig.

 

Hun deltog med stor interesse i de aktiviteter, som fandt sted inden for landboforeningens husholdningsudvalg, de lokale aftenhøjskoleforeninger, foredragsforeninger og på slægtsforskningsområdet, lige som hun i en årrække deltog i menighedsrådsarbejdet i Sall.

Ikke mindst lokal- og slægtshistorien havde hendes store bevågenhed, og Mine Sørensen var en trofast leverandør af indlæg til årbøgerne fra Østjydsk Hjemstavnsforening.

 

I 1971 vandt hun 2. præmien i en international stilekonkurrence udskrevet af  ACWW (Verdens Landbokvinder) med artiklen ”Vor hjemstavns kultur vil hævde sig”.

 

Sjov og alvor.

 

Som sangskriver var Mine Sørensen uovertruffen, og fra nær og fjern var der bud efter hende, når en eller flere personer skulle hyldes ved familiefester og lignende. På papiret udødeliggjorde hun med sjove og muntre formuleringer festens midtpunkt, men også når det gjaldt et trøstende ord var Mine parat til at støtte.

 

Mine Sørensen vandt sig ikke. alene i Sall, men på hele den egn, hun var med til at præge, utallige venner, som vil se tilbage på mange gode minder i hendes selskab, og på Midtjyllands Avis vil man mindes hende som den altid tjenestevillige og trofaste medarbejder, der på sin egen djærve måde tolkede alt, hvad der rørte sig i lokalsamfundet.

 

Sall og omegn fra 1869 til 1989.

 

Mine Sørensen var med sin flittige pen med til at præge lokalstoffet i avisen gennem mere end 60 år. Hun har efterladt en meget stor samling af artikler, som hendes ældste søn Knud Storgård Sørensen har skannet direkte fra sin mors album som PDF filer. Artiklerne kan læses ved at klikke på nedenstående.

 

Artikelsamlingen fortæller noget om livet i Sall og omegn fra 1869 til mors død 25. december 1989. Artiklerne er ikke skrevet af mor alle sammen; mor fik 5 øre pr. linie i honorar for de artikler, hun skrev til avisen, når hun indsendte artiklerne til avisen som dokumentation. Derfor er mange artikler gået tabt, hvilket ærgrede mor meget.

 

Du kan læse artiklerne ved at klikke på nedenstående link.

.

Artikler fra Sall 1889 1963.pdf   Artikler fra Sall 1961 1970.pdf   Artikler fra Sall 1963 1964.pdf   Artikler fra Sall 1963 1966.pdf   Artikler fra Sall 1966 1969.pdf   Artikler fra Sall 1968 1970.pdf   Artikler fra Sall 1970 1972.pdf   Artikler fra Sall 1972 1979.pdf   Artikler fra Sall 1979 1974.pdf   Artikler fra Sall 1982 1987.pdf   Artikler fra Sall 1987 1988.pdf  

 

Bedstefars livsskildring til Nationalmuseet.pdf   Danske bønder i 200 år af Hans Jensen.pdf

Den sidste blev den første.pdf     Farvel efter 40 år som meddeler.pdf   Fastelavn.pdf

Forskellige artikler fra Sall.pdf   Frijsenborg 1.pdf   Frijsenborg 2.pdf  Gudsfrygtig ustuderende 1.pdf   Gudsfrygtig ustuderende 2.pdf   Jeg tager pennen før stramajnålen.pdf   Jens Busk Thorsølund.pdf   Kroliv i Sall fo 75 år siden.pdf   Præsten i Røgen.pdf   Sall forsamlingshus.pdf